Okategoriserade

Spjutskolan – lördagen den 30 maj 2015 i Södertälje

Spjutskolan är en utbildningsdag i spjutkastningens ädla konst. Syftet med utbildningen är att erbjuda alla ungdomar i åldern 9-19 år samt deras tränare/föräldrar möjligheten att under ledningen av kompetenta instruktörer lära sig spjutkastningens teknik och grenspecifika övningar. Ungdomarna blir indelade i olika grupper baserade…