Okategoriserade

Tidsprogram

Dagen startar kl. 9.30 med avprickning och utdelning av t-shirts till alla deltagare. Vi avslutar dagen ca. 15.30. Vi planerar att dela in utbildningsdagen i två pass med lunch mellan 12-13. Det kommer att finnas lite fika till försäljning under…


Anmälan kostnad och rabatterat boende

Kostnad för utbildningsdagen är 300kr och inkluderar en t-shirt samt lunch. Sista anmälningsdag är söndag den 24 maj. Anmälan efter detta är möjligt men då erhålls ej någon t-shirt då dessa måste beställas i förväg. För resande i behov av…


Gabriel Wallin – en av instruktörerna på spjutskolan

Gabriel Wallin är en av det kompetenta instruktörerna som kommer att medverka på spjutskolan. Gabriels personliga rekord är hela 83.23 m. Han är svensk mästare i spjutkastning 2014 och har även vunnit dubbla titlar i det amerikanska studentmästerskapen NCAA. Gabriel har…


Spjutskolan – lördagen den 30 maj 2015 i Södertälje

Spjutskolan är en utbildningsdag i spjutkastningens ädla konst. Syftet med utbildningen är att erbjuda alla ungdomar i åldern 9-19 år samt deras tränare/föräldrar möjligheten att under ledningen av kompetenta instruktörer lära sig spjutkastningens teknik och grenspecifika övningar. Ungdomarna blir indelade i olika grupper baserade…