Spjutskolan – lördagen den 30 maj 2015 i Södertälje

Spjutskolan är en utbildningsdag i spjutkastningens ädla konst. Syftet med utbildningen är att erbjuda alla ungdomar i åldern 9-19 år samt deras tränare/föräldrar möjligheten att under ledningen av kompetenta instruktörer lära sig spjutkastningens teknik och grenspecifika övningar. Ungdomarna blir indelade i olika grupper baserade på ålder och kunskapsnivå för att möjliggöra bästa kunskapsinhämtning. Tränare/föräldrar bildar en egen grupp och får kunskap om hur det på bästa sätt kan coacha sina ungdomar. Det blir mycket teknikträning med spjutkastning, tips och råd om tekniskt utförande, men också många grenspecifika övningar för att utveckla teknik och fysiska färdigheter.

Be the first to comment on "Spjutskolan – lördagen den 30 maj 2015 i Södertälje"

Leave a comment