Spjutskolan lördag den 5 juni 2021

Då har vi planerat klart för att genomföra årets upplaga av Spjutskolan. Då pandemin fortfarande styr förutsättningarna har svenska friidrottsförbundet förordat att arrangemanget skall ha regional karaktär. Det innebär att vi inte kan rekommendera resande som kräver övernattning och att transport helst skall ske med egen bil till och från arrangemanget. Du kan nu gå in och anmäla dig under fliken anmälan.