Tidsprogram

Dagen startar kl. 9.30 med avprickning och utdelning av t-shirts till alla deltagare. Vi avslutar dagen ca. 15.30. Vi planerar att dela in utbildningsdagen i två pass med lunch mellan 12-13. Det kommer att finnas lite fika till försäljning under dagen. Lunch ingår i deltagaravgiften.