Anmälan stängd för i år

Då vi nu nåt ett max antal detta år med de restriktioner som råder på max 50 personer på samma plats, så stänger vi nu anmälan för årets spjutskola för att leva upp till FHM:s restriktioner. Om någon trots allt är intresserad att delta så kan anmälan göras så får man en reservplats ifall någon gör en avanmälan.