Spjutskolan 13-14 juni 2020

Vi planerar redan för nästa Spjutskola och har satt det preliminära datumet till lördag och söndag den 13-14 juni. Notera datumet i kalendern.